IT Blogs Post Details

Check out latest Blog Updates

Дочірнє Підприємство “лпп Україна” Акціонерного Товариства “лпп” #32435513 Перевірки

В 2014 році за проханням ОСОБА_4 в його присутності писала заяву на прізвище ОСОБА_11 по магазині «Пан Баняк», що не надавалась відповідна документація на посуд, передала на реєстрацію, що було з заявою далі не знає. На заяві накладає резолюцію начальник за його відсутності заступник начальника, перевірку проводить спеціаліст, на перевірки не ходила, їй не відомо, які складаються при перевірці документи. Другу заяву писала в кабінеті ОСОБА_4 в його присутності на ім’я ОСОБА_15, вона писала те, що диктував ОСОБА_4 ОСОБА_1 під час написання заяв в кабінеті ОСОБА_4 не було.

адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів тернопіль

Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. У разі укладення колективного договору про надання комунальної послуги виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку. Колективний договір про надання комунальних послуг може бути укладений з виконавцем відповідної комунальної послуги, за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, який забезпечує загальний облік споживання комунальної arhmyhail.org.ua послуги у будинку. Також споживачі можуть звертатись за консультаціями і щодо порушення їх прав в місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування, в яких запроваджені телефонні гарячі лінії для надання послуг інформаційного характеру з питань захисту прав споживачів. У разі неприйняття рішення суб’єктом делегування протягом вказаного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається таким, що прийняте суб’єктом делегування за принципом мовчазної згоди. 9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

Державні Сайти України

2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності. 2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючи органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств.

Анонси Подій

Не обладнано сучасні куточки цивільного захисту населення. Допускається складування горючих матеріалів на відстані менше ніж 1 м. Не звільнено шляхи евакуації від пристроїв, які перешкоджають вільній евакуації людей.

Індивідуальний договір про надання послуг з постачання та розподілу природного газу, послуг з постачання та розподілу електричної енергії укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги. 13) розірвати договір про надання комунальної послуги, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги. Це право не поширюється на договір про постачання теплової енергії, укладений зі споживачами у багатоквартирному будинку, крім випадку розірвання такого договору колективним споживачем.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Social Media

Most Popular

Related Posts

Дочірнє Підприємство “лпп Україна” Акціонерного Товариства “лпп” #32435513 Перевірки

В 2014 році за проханням ОСОБА_4 в його присутності писала заяву на прізвище ОСОБА_11 по магазині «Пан Баняк», що не надавалась відповідна документація на посуд, передала на

Read More »